INFORMATION/UTBILDNING DIGITALT MATCHPROTOKOLL

Stora flertalet är nu igång med det digitala matchprotokollet men det kommer in ett antal frågor, Därför kommer det av distriktet ordnas digital genomgång/frågekväll via Teams onsdag 1 februari under ledning av Mattias Svensson.Sista dag för anmälan till detta är söndag 29 januari och anmälan görs via e-post till basket@smalandsidrotten.se där ni anger namn och e-postadress på den eller de som ska delta.

På distriktets hemsida finns nu manualer tillgängliga via följande länkar: