20-21 Augusti är det åter dags för kick off camp. Även i år kommer coach Mahdi Khosravi och Kolya Hardy ner till oss och håller i trådarna.

Under lördag fm kommer EB10 0ch EB12 ha sitt pass, resterande tid ägnas åt P13, P14 och F14. Detta camp är en riktigt bra uppstart efter sommarlov inför kommande säsongs seriespel.