ÄBBC Årsmöte 2022 / ÄBBC Annual Meeting 2022

Alla medlemmar är välkomna till vårt årsmöte tisdagen den 15 februari, kl. 18:30.
Ett årsmöte är oftast inte intressant för barn och ungdomar, så därför hoppas vi att ni föräldrar kommer istället.
Beroende på hur Corona-situationen ser ut så välkomnar vi er till Elmesalen och på Teams eller endast på Teams.
Länk och besked om fysiskt möte skickas till medlemmarna tillsammans med dokument en vecka innan mötet.
Motioner skickas till info@beasts-basketball.se, senast måndagen den 7 februari.
Varmt välkommen!
ÄBBC-styrelsen

All members are welcome to our Annual Meeting on Tuesday, February 15, at 6:30pm. An Annual Meeting is normally not very interesting for kids and teenagers, therefore, we hope to see all parents.
Depending on the Corona situation, we’ll welcome you to Elmesalen and on Teams, alternatively only on Teams.
Link to meeting, decision on physical meeting and pre-read documents will be sent to the members one week before the meeting.
Propose your motions to info@beasts-basketball.se, latest Monday, February 7.
Warm welcome!
– The ÄBBC Board